Vrátenie tovaru

 
 
 
 

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
Toto právo máte aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihnete osobne v našej predajni.


V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.


Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar zaslať na adresu:

PGF s.r.o. / RunningPro.sk
Seberíniho 6
821 03 Bratislava

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v originálnom obale s visačkami, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Upozorňujeme všetkých zákazníkov, ktorí sa rozhodnú vrátiť tovar cez Slovenskú poštu, aby ho neposielali ako NEPOISTENÝ LIST!!! Takýto tovar nám nebude doručený

UPOZORNENIE: Kedže sa nám hromadia prípady, keď nám Slovenská pošta NEDORUČUJE balíky, je zodpovednosťou odosielajúceho zabezbečiť, aby bol balík doručený na adresu, nie uložený na pošte.  Balíky vyzdvihovať na pošte NEBUDEME, navyše o tom, že sú tam uložené, nemáme väčšinou od pošty žiadnu informáciu. Ďakujeme za pochopenie, s prípadnými sťažnosťami kvality doručovania Slovenskej pošty sa obráťte priamo na nich, my Vám s tým nedokážeme pomôcť!!!!! 

Odporúčame využívať iný kanál ako Slovenskú poštu, kedže pokusy o doručenie nikto nerobí, ale Vám zákazníkom budú tvrdiť, že bol ADRESÁT NEZASTIHNUTÝ. Nestalo sa nám to raz a máme to potvrdené už aj z pošty, že nemajú zdroje, tak to riešia akože POKUSOM O DORUČENIE, KTORÝ SA V SKUTOČNOSTI NIKDY NEUSKUTOČNIL!!!!!

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru spôsobom, aký kupujúci uvedie v odstúpení od zmluvy, okrem prípadu, ak bol tovar platený platobnou kartou. V tom prípade bude cena za tovar vrátená naspäť na platobnú kartu.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás, t.j. originál faktúry. Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy.

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.